کشاورزی
گران‌فروشی ۲۰۰۰ تومانی هر شانه تخم‌مرغ

گران‌فروشی ۲۰۰۰ تومانی هر شانه تخم‌مرغ

قیمت تخم‌مرغ طی روزهای اخیر رو به افزایش رفته و به شانه‌ای بیش از ۱۳ هزار تومان رسیده است اما معاون وزیر کشاورزی می‌گوید هم اکنون بازار مدیریت شده و مشکلی وجود ندارد و حداکثر قیمت منطقی برای تخم مرغ شانه‌ای ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است.

مطالبات گندمکاران تا پایان آبان ماه تسویه می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

مطالبات گندمکاران تا پایان آبان ماه تسویه می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان آبان خبرداد و گفت: ۴۵ درصد از اعتبارات توسعه مناطق روستایی و عشایری به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.  به گزارش فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تاکنون ۷۸ درصد پول گندم­کاران کشور پرداخت شده و ۲۲ درصد باقیمانده آن تا پایان آبان ۹۶ تسویه می‌شود....

رشد منفی ١٧/٦ درصدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی

بررسی سال‌های اول برنامه پنجم توسعه از سرمایه‌گریزی بخش‌ها نشان می‌دهد:

رشد منفی ١٧/٦ درصدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی

 رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روند مطلوبی ندارد. براساس آمارها متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری این بخش در برنامه اول توسعه ١٠,٣ درصد بوده که این رقم در دو سال اول برنامه پنجم، به منفی ١٧.٦ درصد رسیده است. این در حالی است که مقایسه روند سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با سهم سرمایه‌گذاری این بخش نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، میزان ارزش ‌افزوده ایجادشده در این بخش دو برابر ...

 
 
 

گران‌فروشی ۲۰۰۰ تومانی هر شانه تخم‌مرغ

قیمت تخم‌مرغ طی روزهای اخیر رو به افزایش رفته و به شانه‌ای بیش از ۱۳ هزار تومان رسیده است اما معاون ...

گران‌فروشی ۲۰۰۰ تومانی هر شانه تخم‌مرغ
 

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

مطالبات گندمکاران تا پایان آبان ماه تسویه می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان آبان خبرداد ...

مطالبات گندمکاران تا پایان آبان ماه تسویه می‌شود
 

بررسی سال‌های اول برنامه پنجم توسعه از سرمایه‌گریزی بخش‌ها نشان می‌دهد:

رشد منفی ١٧/٦ درصدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی

 رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روند مطلوبی ندارد. براساس آمارها متوسط نرخ رشد سرمایه‌...

رشد منفی ١٧/٦ درصدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی