کشاورزی
استمرار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی/افزایش تولید 8 محصول

استمرار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی/افزایش تولید 8 محصول

کشاورزی به عنوان حوزه راهبردی همواره مدنظر دولت بوده است. از این رو استمرار خودکفایی در گندم، خودکفایی در محصولاتی نظیر شکر، جو و حبوبات و تقویت امنیت غذایی و خوداتکایی در دانه‌های روغنی و پنبه مهمترین اولویت های‌ دولت در بخش کشاورزی است.

پیشنهاد حذف ارز مبادله‌ای ۲۵۵ قلم کالا

پیشنهاد حذف ارز مبادله‌ای ۲۵۵ قلم کالا

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از ارائه پیشنهادحدف ارز مبادله ای واردات کنجاله سویا خبر داد و گفت: پیشنهاد شده واردات دانه سویا برای کارخانجات روغن کشی همچنان با ارز مبادله ای انجام شود.  محمد یوسفی در گفتگو با مهر اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد داده که کنجاله سویا که تاکنون با ارز مبادله ای وارد می شود با ارز آزاد وارد شود و تعرفه آن از ۷ به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.  وی اضافه کرد: پیشنهاد ...

خرید تضمینی گندم به ۸.۴ میلیون تن رسید

خرید تضمینی گندم به ۸.۴ میلیون تن رسید

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از ۸ میلیون و ۳۶۵ هزارتن گذشت، گفت: تاکنون میزان خرید کلزا ۲۹۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.  یزدان سیف در گفتگو با مهر میزان خرید تضمینی گندم را تاکنون ٨ میلیون و ٣٦٥ هزار تن اعلام کرد و اظهارداشت: ارزش این میزان گندم خریداری شده بیش از ١٠٢ هزار میلیارد ریال است که بالغ بر ٥٠ درصد مطالبات کشاورزان تاکنون پرداخت شده است.  به گفته وی استان های خوزستان، گلستان،...

 
 
 

استمرار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی/افزایش تولید 8 محصول

کشاورزی به عنوان حوزه راهبردی همواره مدنظر دولت بوده است. از این رو استمرار خودکفایی در گندم، خودکفایی ...

استمرار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی/افزایش تولید 8 محصول
 

پیشنهاد حذف ارز مبادله‌ای ۲۵۵ قلم کالا

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از ارائه پیشنهادحدف ارز مبادله ای واردات کنجاله سویا خبر داد و گفت:...

پیشنهاد حذف ارز مبادله‌ای ۲۵۵ قلم کالا
 

خرید تضمینی گندم به ۸.۴ میلیون تن رسید

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از ۸ میلیون و ۳۶۵ هزارتن گذشت، گفت: تاکنون میزان خرید ...

خرید تضمینی گندم به ۸.۴ میلیون تن رسید