اقتصاد ایران آنلاین 27 دی 1391 ساعت 1:00 http://eghtesadeiranonline.com/vdcbfzbz.rhbsgpiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : تايپ - فتوكپي - پرينت -------------------------------------------------- متن : تراکت A۵ دوهزارعدد۲۰۰۰۰ , کپی وپرینت یکرو ۳۰ دورو ۳۳ , رنگی ۱۱۰ (قیمت واقعی) ۶۶۴۷۶۴۹۶ _ ۶۶۴۷۶۴۹۷