اقتصاد ایران آنلاین 1 ارديبهشت 1393 ساعت 19:22 http://eghtesadeiranonline.com/vdcbssb50rhbffp.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : آموزشگاههاي درسي -------------------------------------------------- متن : سوم راهنمائیها تطبیقیها , دیپلم رسمی ازآموزش وپرورش , تمام رشته های کاردانش-غیرحضوری 77622422ـ77653917