اقتصاد ایران آنلاین 14 ارديبهشت 1399 ساعت 11:05 http://eghtesadeiranonline.com/vdcfecdmew6dj1a.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : ۲۱ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد پرشدگی دارند -------------------------------------------------- بر اساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۲۱ سد کشور تا ۱۲ اردیبهشت کمتر از ۴۰ درصد و ۹۰ سد نیز بیش از ۹۰ درصد پرشدگی دارند. متن : مقادیر ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۸) تا ۱۲ اردیبهشت ۴۰.۷میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۹ کاهش نشان می دهد. مقادیر خروجی آب از سدها ۳۱ میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳درصد کاهش دارد. موجودی آب مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۲ اردیبهشت به ۳۸.۲میلیارد متر مکعب رسید. موجودی آب مخازن سدهای کشور نسبت به مدت مشابه پارسال چهار درصد کاهش یافت. ۷۶ درصد حجم مخازن سدهای کشور پر است که این میزان نسبت به هفته گذشته یک هزار و ۸۰ میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.