اقتصاد ایران آنلاین 16 فروردين 1394 ساعت 17:36 http://eghtesadeiranonline.com/vdcgtz9x7ak9y34.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : دخل و خرج دولت در سه ماهه سوم ۹۳ -------------------------------------------------- گزارش بانک مرکزی از وضع مالی دولت نشان میدهد که درآمدهای دولت در سه ماهه سوم سال ۹۳ حدود۲۳۰۱۷۳ میلیارد ریال برآورد شده است. متن : به گزارش تسنیم، شاخص های عمده اقتصادی سه ماهه سوم 93 نشان میدهد که درآمدهای دولت در این تاریخ 230173 میلیارد ریال بوده است. البته پرداخت های هزینه ای دولت در این تاریخ 324651.9 میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای 151080.5 میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای 123877.4 میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای 64461.7 میلیارد ریال برآورد شده است.