اقتصاد ایران آنلاین 16 بهمن 1397 ساعت 10:31 http://eghtesadeiranonline.com/vdcguq9wnak9ty4.rpra.html -------------------------------------------------- بیانیه «جمع بندی» اتحادیه اروپا در مورد ایران: عنوان : متعهد به گفتگو با تهران با هدف رسیدن به نتایج ملموس هستیم / از پیشرفت های حاصل شده در ایران در زمینه انجام اصلاحات ضروری FATF استقبال می کنیم -------------------------------------------------- متن : شورای اروپا همچنین از بابت فعالیت های موشک های بالستیک ایران نگرانی های جدی دارد و ایران را به اجتناب از این فعالیت ها به ویژه پرتاب موشک هایی که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مغایرت دارند، دعوت می کند. بیانیه موسوم به جمع بندی را درباره ایران منتشر کرد. نکات کلیدی بیانیه جمع بندی اتحادیه اروپا در قبال ایران در زیر می آید: برنامه جامع اقدام مشترک، از مولفه های کلیدی معماری منع اشاعه هسته ای در دنیا و دستاورد دیپلماسی چندجانبه است. اتحادیه اروپا از تداوم پایبندی ایران به اجرای موثر و کامل تعهدات مرتبط هسته ای خود استقبال می کند. اتحادیه اروپا درک می کند که رفع تحریم ها از جمله مولفه های اساسی برجام است و عمیقاً از اقدام آمریکا برای بازاعمال تحریم ها ابراز تأسف می کند. شورای اروپا، از پیشرفت های حاصل شده برای انجام اصلاحات ضروری [در زمینه FATF] استقبال کرده و از ایران می خواهد طبق تعهداتش در برنامه اقدام FATF، قوانین لازم را تصویب و اجرا کند. این شورا، از تنش های رو به فزونی در منطقه و نقش ایران در آنها، از جمله ارائه کمک های نظامی، مالی و سیاسی به بازیگران غیردولتی در کشورهایی ماندن سوریه و لبنان ابراز نگرانی می کند. این شورا از بابت دخالت نظامی ایران و تداوم حضور نیروهای ایران در سوریه نگرانی های جدی دارد. اتحادیه اروپا متعهد است گفت وگوها به رهبری این اتحادیه با ایران را با هدف تداوم بخشیدن به نتایج ملموس و تقویت فضایی بهتر در منطقه ادامه دهد. اتحادیه اروپا نتایج تلاش هایی را که در چارچوب گفت وگوهای فعلی به رهبری این اتحادیه در مسائل منطقه ای انجام شده به رسمیت می شناسد. در همین راستا، اتحادیه اروپا از حمایت علنی ایران از گفت وگوهای سازمان ملل در سوئد که به توافق استکهلم منجر شد، استقبال می کند. شورای اروپا همچنین از بابت فعالیت های موشک های بالستیک ایران نگرانی های جدی دارد و ایران را به اجتناب از این فعالیت ها به ویژه پرتاب موشک هایی که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مغایرت دارند، دعوت می کند. ایران به تلاش ها برای افزایش برد و دقت موشک های خود و همچنین افزایش شمار آزمایش ها و پرتاب های عملیاتی خود ادامه می دهد. این فعالیت ها بی اعتمادی ها را تعمیق کرده و موجب بی ثباتی در منطقه می شوند. شورای اروپا از ایران می خواهد تمامی تدابیر لازم را برای رعایت کامل تمامی قطعنامه های مرتبط شورای امنیت در زمینه ارسال موشک ها و فناوری ها و مواد مرتبط به بازیگران دولتی و غیردولتی در منطقه، اتخاذ کند. اتحادیه اروپا از فعالیت های خصمانه ای که ایران در خاک چند کشور عضو اتحادیه انجام داده عمیقاً ابراز نگرانی می کند و در همین راستا تصمیم گرفته دو فرد و یک سازمان را در فهست تحریم قرار دهد. اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران عمیقاً نگران است.