اقتصاد ایران آنلاین 9 اسفند 1392 ساعت 11:44 http://eghtesadeiranonline.com/vdcjmoe8ouqe8mz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : کارت‌های بنزین آزاد در برخی جایگاه‌ها جمع شد -------------------------------------------------- علت اصلی ازدحام و شلوغی روزهای اخیر در جایگاه‌های پمپ بنزین، جمع‌آوری تعداد زیادی از کارت‌های سوخت آزاد از متصدیان جایگاه‌ها بوده است. متن : گزارش تسنیماز جایگاه های سوخت سطح شهر تهران حاکی است، طی روزهای اخیر شاهد ازدحام زیادی در جایگاه های سوخت در سطح شهر تهران هستیم به گونه ای که در بعضی ساعت های روز خودروها بیش از یک ساعت در صف سوختگیری منتظر مانده اند.بنا بر این گزارش پیگیری های انجام شده درباره علت این ازدحام حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از کارت های سوخت آزاد جایگاه های سوخت جمع آوری شده است.بنا بر این گزارش، ظاهرا این کار به این دلیل انجام گرفته است خودروهایی که از بنزین یارانه ای استفاده نمی کنند تا پس از افزایش قیمت در سال آینده از این ذخیره استفاده کنند، ناگزیر شوند هم اکنون سهمیه بنزین یارانه ای خود را مصرف کنند.