آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۴


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۲۵۰(%-۰.۸۹) -۲۰۲,۲۵۰۲,۲۵۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۲۶۰(%۰) ۰۲,۲۶۰۲,۲۶۰
پلاتين(تن/دلار)۱,۰۰۶(%۰.۷۲) +۷.۲۱,۰۰۶۱,۰۰۶
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۲۸,۰۰۰(%-۰.۱۶) -۱۰۰۰۶۲۸,۰۰۰۶۲۸,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۱۸,۰۰۰(%-۰.۱۹) -۱۰۰۰۵۱۸,۰۰۰۵۱۸,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۳۹,۰۰۰(%۰) ۰۴۳۹,۰۰۰۴۳۹,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%-۰.۲۳) -۰.۰۴۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۵۵(%-۰.۷) -۱۵۲,۱۵۵۲,۱۵۵