آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۷


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۲۷۰(%۰.۴۴) +۱۰۲,۲۷۰۲,۲۷۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۲۶۰(%۰.۴۴) +۱۰۲,۲۶۰۲,۲۶۰
پلاتين(تن/دلار)۱,۰۰۳(%۰.۳۸) +۳.۸۹۹۹۱,۰۰۳
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۲۹,۰۰۰(%-۰.۳۲) -۲۰۰۰۶۲۹,۰۰۰۶۲۹,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۱۹,۰۰۰(%۰.۵۸) +۳۰۰۰۵۱۹,۰۰۰۵۱۹,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۳۹,۰۰۰(%۰.۶۸) +۳۰۰۰۴۳۹,۰۰۰۴۳۹,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰.۸۱) +۰.۱۴۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۷۰(%۰) ۰۲,۱۷۰۲,۱۷۰