نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۲


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۱۳(%۰.۱۶) +۲۱,۲۱۱۱,۲۱۳
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۷۷,۰۰۰(%۰.۳۴) +۱۷۰۰۰۴,۹۶۰,۰۰۰۴,۹۷۷,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۴۷,۶۳۰(%۰.۳۲) +۳۶۹۰۱,۱۴۳,۹۴۰۱,۱۴۷,۶۳۰
طرح قدیم۱۱,۵۱۰,۰۰۰(%۰.۵۲) +۶۰۰۰۰۱۱,۴۵۰,۰۰۰۱۱,۵۱۰,۰۰۰
طرح جديد۱۱,۸۴۵,۰۰۰(%۱.۲۷) +۱۵۰۰۰۰۱۱,۶۹۵,۰۰۰۱۱,۸۴۵,۰۰۰
نیم سکه۵,۹۹۰,۰۰۰(%۰.۶۷) +۴۰۰۰۰۵,۹۵۰,۰۰۰۵,۹۹۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۱۸۰,۰۰۰(%۰.۹۴) +۳۰۰۰۰۳,۱۵۰,۰۰۰۳,۱۸۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۰۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۰۲۰,۰۰۰۲,۰۲۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر