نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۲


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۶۷(%۰) ۰۱,۲۶۷۱,۲۶۷
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۷۱,۰۰۰(%۰.۱۱) +۵۵۰۰۴,۹۷۱,۰۰۰۴,۹۷۱,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۴۷,۴۰۰(%۰.۱۲) +۱۳۸۰۱,۱۴۷,۴۰۰۱,۱۴۷,۴۰۰
طرح جدید۱۱,۷۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۷۹۰,۰۰۰۱۱,۷۹۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۰۶۱,۰۰۰(%۰.۱) +۱۲۵۰۰۱۲,۰۶۱,۰۰۰۱۲,۰۶۱,۰۰۰
نیم سکه۶,۴۸۰,۰۰۰(%-۰.۱۵) -۱۰۰۰۰۶,۴۸۰,۰۰۰۶,۴۸۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۶۸۰,۰۰۰(%-۰.۸۲) -۳۰۰۰۰۳,۶۸۰,۰۰۰۳,۶۸۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۵۴۰,۰۰۰(%-۰.۳۹) -۱۰۰۰۰۲,۵۴۰,۰۰۰۲,۵۴۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر