نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۴۰(%۰.۲۴) +۳۰۰
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۲۴,۰۰۰(%-۰.۱۱) -۵۵۰۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۳۶,۷۸۰(%-۰.۱۱) -۱۲۷۰۰۰
طرح جدید۱۱,۶۹۰,۰۰۰(%-۰.۲۶) -۳۰۰۰۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۰۴۸,۰۰۰(%-۰.۰۷) -۹۰۰۰۰۰
نیم سکه۶,۲۲۵,۰۰۰(%-۰.۴) -۲۵۰۰۰۰۰
ربع سکه۳,۶۳۰,۰۰۰(%-۰.۲۸) -۱۰۰۰۰۰۰
سکه گرمی۲,۴۸۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰