نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۲۹(%۰) ۰۱,۳۲۹۱,۳۲۹
مثقال طلا در بازار تهران۶,۲۹۰,۰۰۰(%۰.۸۳) +۵۲۰۰۰۶,۲۹۰,۰۰۰۶,۲۹۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۵۲,۱۴۰(%۱.۱۹) +۱۷۳۱۰۱,۴۵۲,۱۴۰۱,۴۵۲,۱۴۰
طرح جدید۱۴,۶۰۰,۰۰۰(%۰.۳۴) +۵۰۰۰۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۵,۰۵۰,۰۰۰(%۱.۲۵) +۱۸۷۵۰۰۱۵,۰۵۰,۰۰۰۱۵,۰۵۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۵۰۰,۰۰۰(%۲.۱۳) +۱۶۰۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۵۰۰,۰۰۰(%۱.۷۸) +۸۰۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
سکه گرمی۳,۰۱۰,۰۰۰(%۱.۹۹) +۶۰۰۰۰۳,۰۱۰,۰۰۰۳,۰۱۰,۰۰۰