نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۳


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۸۳(%۰.۲۳) +۳۱,۲۸۰۱,۲۸۳
مثقال طلا در بازار تهران۵,۴۹۶,۰۰۰(%۰.۷۳) +۴۰۰۰۰۵,۴۵۶,۰۰۰۵,۴۹۶,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۶۸,۶۰۰(%۰.۷۳) +۹۲۳۰۱,۲۵۹,۳۷۰۱,۲۶۸,۶۰۰
طرح جدید۱۳,۵۳۰,۰۰۰(%۰.۰۷) +۱۰۰۰۰۱۳,۵۲۰,۰۰۰۱۳,۵۳۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۳۸۰,۰۰۰(%۱.۲۵) +۱۸۰۰۰۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۴,۳۸۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۲۷۰,۰۰۰(%۱.۶۵) +۱۲۰۰۰۰۷,۱۵۰,۰۰۰۷,۲۷۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۰۲۰,۰۰۰(%۰.۵) +۲۰۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۲۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۶۵۰,۰۰۰(%-۰.۳۸) -۱۰۰۰۰۲,۶۵۰,۰۰۰۲,۶۶۰,۰۰۰