نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۴


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۷,۲۰۸(%۰.۰۹) +۳۳۳۷,۱۷۵۳۷,۲۰۸
نرخ يورو آزاد۵۴,۵۸۰(%-۰.۹۷) -۵۳۰۵۴,۵۸۰۵۵,۱۱۰
دلار کانادا۳۸,۴۲۰(%۱.۲۸) +۴۹۰۳۷,۹۳۰۳۸,۴۲۰
پوند۶۷,۰۷۰(%۰.۲۵) +۱۷۰۶۶,۹۰۰۶۷,۰۷۰
يورو بانکی۴۵,۷۴۴(%۰) ۰۴۵,۷۴۴۴۵,۷۴۴
دلار آزاد۴۴,۷۸۰(%-۰.۰۴) -۲۰۴۴,۷۸۰۴۴,۸۰۰
یکصد ين ژاپن۴,۰۰۰(%۰) ۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰
دينارعراق۴۰(%۰) ۰۴۰۴۰
ديناركويت۱۵۴,۰۰۰(%۰) ۰۱۵۴,۰۰۰۱۵۴,۰۰۰
رينگيت مالزي۱۳,۰۸۰(%-۱.۰۷) -۱۴۰۱۳,۰۸۰۱۳,۲۲۰
فرانك سوئيس۵۰,۸۰۰(%۰.۲) +۱۰۰۵۰,۷۰۰۵۰,۸۰۰
دلاراستراليا۳۸,۱۸۰(%۰.۶) +۲۳۰۳۷,۹۵۰۳۸,۱۸۰
كرون سوئد۵,۸۰۰(%۰.۸۶) +۵۰۵,۷۵۰۵,۸۰۰
يوان چين۷,۵۷۰(%۰) ۰۷,۵۷۰۷,۵۷۰
درهم امارات۱۳,۱۷۰(%۰.۹۱) +۱۲۰۱۳,۰۵۰۱۳,۱۷۰
روپيه هند۸۰۰(%۰) ۰۸۰۰۸۰۰
ريال عربستان۱۲,۶۳۰(%۰) ۰۱۲,۶۳۰۱۲,۶۳۰
دلارسنگاپور۳۸,۲۰۰(%۰) ۰۳۸,۲۰۰۳۸,۲۰۰
كرون دانمارك۷,۷۲۰(%-۰.۱۳) -۱۰۷,۷۲۰۷,۷۳۰
روبل روسيه۹۰۰(%۱.۱۱) +۱۰۸۹۰۹۰۰
افغاني۶۸۰(%۰) ۰۶۸۰۶۸۰