نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۴


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۵,۵۳۹(%۰.۱۱) +۴۰۳۵,۴۹۹۳۵,۵۳۹
نرخ يورو آزاد۵۰,۴۸۰(%-۰.۱۲) -۶۰۵۰,۴۸۰۵۰,۵۴۰
دلار کانادا۳۳,۸۳۰(%-۰.۲۱) -۷۰۳۳,۸۳۰۳۳,۹۰۰
پوند۵۸,۰۱۰(%-۰.۲۶) -۱۵۰۵۸,۰۱۰۵۸,۱۶۰
يورو بانکی۴۱,۸۲۶(%۰.۰۴) +۱۵۴۱,۸۱۱۴۱,۸۲۶
دلار آزاد۴۲,۲۰۰(%۰.۳۱) +۱۳۰۴۲,۰۷۰۴۲,۲۰۰
یکصد ين ژاپن۳۸۳(%۰.۲۶) +۱۳۸۲۳۸۳
دينارعراق۳۴(%۲.۹۴) +۱۳۳۳۴
ديناركويت۱۳۹,۲۰۰(%۰.۱۴) +۲۰۰۱۳۹,۰۰۰۱۳۹,۲۰۰
رينگيت مالزي۱۰,۶۱۰(%۰) ۰۱۰,۶۱۰۱۰,۶۱۰
فرانك سوئيس۴۳,۵۴۰(%-۰.۱۸) -۸۰۴۳,۵۴۰۴۳,۶۲۰
دلاراستراليا۳۲,۸۵۰(%-۰.۱۲) -۴۰۳۲,۸۵۰۳۲,۸۹۰
كرون سوئد۵,۰۶۰(%۰) ۰۵,۰۶۰۵,۰۶۰
يوان چين۶,۵۵۰(%۰.۱۵) +۱۰۶,۵۴۰۶,۵۵۰
درهم امارات۱۱,۶۸۰(%۰.۰۹) +۱۰۱۱,۶۷۰۱۱,۶۸۰
روپيه هند۶۵۰(%۰) ۰۶۵۰۶۵۰
ريال عربستان۱۱,۲۳۰(%۰.۲۷) +۳۰۱۱,۲۰۰۱۱,۲۳۰
دلارسنگاپور۳۱,۲۰۰(%۰.۳۲) +۱۰۰۳۱,۱۰۰۳۱,۲۰۰
كرون دانمارك۶,۶۴۰(%۰) ۰۶,۶۴۰۶,۶۴۰
روبل روسيه۷۱۰(%۰) ۰۷۱۰۷۱۰
افغاني۶۰۰(%۰) ۰۶۰۰۶۰۰