نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۰


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۲,۳۶۲(%۰) ۰۳۲,۳۶۲۳۲,۳۶۲
نرخ يورو آزاد۴۲,۳۸۰(%-۰.۱۲) -۵۰۴۲,۳۸۰۴۲,۴۳۰
دلار کانادا۳۰,۲۷۰(%-۰.۳) -۹۰۳۰,۲۷۰۳۰,۳۶۰
پوند۴۸,۱۶۰(%-۰.۲۱) -۱۰۰۴۸,۱۶۰۴۸,۲۶۰
يورو بانکی۳۴,۶۳۱(%۰) ۰۳۴,۶۳۱۳۴,۶۳۱
دلار آزاد۳۸,۲۲۰(%۰.۳۷) +۱۴۰۳۸,۰۸۰۳۸,۲۲۰
یکصد ين ژاپن۳۴۰(%۰) ۰۳۴۰۳۴۰
دينارعراق۳,۰۳۰(%-۱.۳۲) -۴۰۳,۰۳۰۳,۰۷۰
ديناركويت۱۲۵,۰۰۰(%-۰.۴) -۵۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۲۵,۵۰۰
رينگيت مالزي۹,۱۸۰(%۰) ۰۹,۱۸۰۹,۱۸۰
دلارهنگ كنگ۵,۶۰۰(%۰) ۰۵,۶۰۰۵,۶۰۰
كرون سوئد۴,۳۱۰(%۰) ۰۴,۳۱۰۴,۳۱۰
فرانك سوئيس۳۸,۸۶۰(%-۰.۵۷) -۲۲۰۳۸,۸۶۰۳۹,۰۸۰
يوان چين۵,۸۸۰(%۰) ۰۵,۸۸۰۵,۸۸۰
درهم امارات۱۰,۷۷۰(%-۰.۲۸) -۳۰۱۰,۷۷۰۱۰,۸۰۰
روپيه هند۵۳۰(%۰) ۰۵۳۰۵۳۰
دلاراستراليا۲۹,۲۵۰(%-۰.۳۴) -۱۰۰۲۹,۲۵۰۲۹,۳۵۰
روبل روسيه۷۰۰(%۰) ۰۷۰۰۷۰۰
دلارسنگاپور۲۹,۰۰۰(%۰) ۰۲۹,۰۰۰۲۹,۰۰۰
كرون دانمارك۵,۴۹۰(%-۰.۱۸) -۱۰۵,۴۹۰۵,۵۰۰
ريال عربستان۱۰,۲۸۰(%-۰.۱۹) -۲۰۱۰,۲۸۰۱۰,۳۰۰
افغاني۵۹۰(%۰) ۰۵۹۰۵۹۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر