ميوه ها و سبزيجات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۵


ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انگور - سایر انواع (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۲,۵۰۰(%۰) ۰۱۲,۵۰۰۱۲,۵۰۰
گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۶,۰۰۰(%۰) ۰۱۶,۰۰۰۱۶,۰۰۰
سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۵۰۰(%۰) ۰۱۳,۵۰۰۱۳,۵۰۰
خیار گلخانه ممتاز(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۵۰۰(%۰) ۰۱۳,۵۰۰۱۳,۵۰۰
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۱,۰۰۰(%۰) ۰۹۱,۰۰۰۹۱,۰۰۰
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۷۲,۰۰۰۷۲,۰۰۰
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۳,۰۰۰(%۰) ۰۲۳,۰۰۰۲۳,۰۰۰
هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۷۲,۰۰۰۷۲,۰۰۰
طالبی توزرد (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
خربزه انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۵,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰
سيب گلاب (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۵,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰
گیلاس قرمز (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۶۵,۰۰۰(%۰) ۰۶۵,۰۰۰۶۵,۰۰۰
زردآلو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۲,۰۰۰(%۰) ۰۴۲,۰۰۰۴۲,۰۰۰
پرتقال وارداتی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۰۰۰۱۸,۰۰۰