انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۴


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۷۰(%۰.۰۴) +۰.۰۳۷۰۷۰
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۵(%۰.۱۶) +۰.۱۶۴۶۵
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۸(%۰.۵۹) +۰.۴۶۷۶۸
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%-۰.۹۶) -۰.۰۳۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۵۰(%۰) ۰۱۲,۸۵۰۱۲,۸۵۰