انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۶


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۷۰(%۰.۲۴) +۰.۱۷۷۰۷۰
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۴(%۰.۰۲) +۰.۰۱۶۴۶۴
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۷(%۰) ۰۶۷۶۷
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%-۱.۹) -۰.۰۶۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۵۰(%۰) ۰۱۲,۸۵۰۱۲,۸۵۰