انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۳


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۵(%-۰.۵۲) -۰.۳۴۶۵۶۵
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۱(%-۱.۳۹) -۰.۸۵۶۱۶۱
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۲(%۰.۵۱) +۰.۳۲۶۲۶۲
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰.۳۸) +۰.۰۱۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۳,۵۰۰(%۲.۲۲) +۳۰۰۱۳,۵۰۰۱۳,۵۰۰