آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۱


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۸۰۰(%۰) ۰۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۸۰۰(%۰) ۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۰۸(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۷۰۱,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۸۱,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۸۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰) ۰۰۰
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۷۱۵(%۰) ۰۰۰