آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۹


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۱,۵۶۷(%۲.۶۸) +۴۲۱,۵۲۵۱,۵۶۷
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۱,۵۶۷(%۲.۶۸) +۴۲۱,۵۲۵۱,۵۶۷
پلاتين(تن/دلار)۱,۰۰۳(%-۰.۳۴) -۳.۴۱,۰۰۳۱,۰۰۶
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۴۱۹,۰۰۰(%۰.۲۴) +۱۰۰۰۴۱۸,۰۰۰۴۱۹,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۳۴۶,۰۰۰(%۰.۲۹) +۱۰۰۰۳۴۵,۰۰۰۳۴۶,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۲۸۸,۰۰۰(%۰) ۰۲۸۸,۰۰۰۲۸۸,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۸(%۰.۱۱) +۰.۰۲۱۸۱۸
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۵۱۵(%۳.۶۳) +۵۵۱,۴۶۰۱,۵۱۵
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر