آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۰


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۱,۵۸۰(%-۰.۹۵) -۱۵۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۱,۵۷۰(%۰) ۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۵۰(%۱.۳۶) +۱۲.۹۰۰
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۴۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۳۶۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۲۹۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰.۹۹) +۰.۱۷۰۰
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۵۲۰(%-۰.۳۳) -۵۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر