آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۵


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۰۵۰(%۰) ۰۲,۰۵۰۲,۰۵۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۰۵۰(%۰) ۰۲,۰۵۰۲,۰۵۰
پلاتين(تن/دلار)۹۳۸(%۰.۴۹) +۴.۶۹۳۳۹۳۸
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۶۱۳,۰۰۰۶۱۳,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۴۸۳,۰۰۰(%۰) ۰۴۸۳,۰۰۰۴۸۳,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۲۳,۰۰۰(%۰) ۰۴۲۳,۰۰۰۴۲۳,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰.۴۱) +۰.۰۷۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۹۷۰(%۰) ۰۱,۹۷۰۱,۹۷۰