آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۹


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۱,۹۷۰(%۰.۵۱) +۱۰۱,۹۶۰۱,۹۷۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۱,۹۷۰(%۰.۵۱) +۱۰۱,۹۶۰۱,۹۷۰
پلاتين(تن/دلار)۹۴۰(%۰.۳۸) +۳.۶۹۳۶۹۴۰
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۵۵۵,۰۰۰(%۱.۸) +۱۰۰۰۰۵۴۵,۰۰۰۵۵۵,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۴۲۵,۰۰۰(%۰) ۰۴۲۵,۰۰۰۴۲۵,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۳۷۰,۰۰۰(%۴.۰۵) +۱۵۰۰۰۳۵۵,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%-۰.۴۲) -۰.۰۷۱۶۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۹۹۰(%۲.۲۶) +۴۵۱,۹۴۵۱,۹۹۰