آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۰


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۸۰۰(%۰.۷۱) +۲۰۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۸۰۰(%۰.۷۱) +۲۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۸۸۷(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۷۰۱,۰۰۰(%-۰.۸۶) -۶۰۰۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۸۱,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۸۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%۰) ۰۰۰
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۷۱۵(%۰.۳۷) +۱۰۰۰