نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۴


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۳۶(%۰.۳) +۴۱,۳۳۲۱,۳۳۶
مثقال طلا در بازار تهران۶,۲۴۲,۰۰۰(%۰.۱) +۶۰۰۰۶,۲۳۶,۰۰۰۶,۲۴۲,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۴۱,۰۶۰(%۰.۱) +۱۳۹۰۱,۴۳۹,۶۷۰۱,۴۴۱,۰۶۰
طرح جدید۱۴,۸۱۰,۰۰۰(%۰.۳۴) +۵۰۰۰۰۱۴,۷۶۰,۰۰۰۱۴,۸۱۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۵,۲۰۰,۰۰۰(%-۰.۴۹) -۷۵۰۰۰۱۵,۲۰۰,۰۰۰۱۵,۲۷۵,۰۰۰
نیم سکه۷,۴۸۰,۰۰۰(%۱.۲) +۹۰۰۰۰۷,۳۹۰,۰۰۰۷,۴۸۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۴۶۰,۰۰۰(%۱.۷۹) +۸۰۰۰۰۴,۳۸۰,۰۰۰۴,۴۶۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۹۱۰,۰۰۰(%۱.۷۲) +۵۰۰۰۰۲,۸۶۰,۰۰۰۲,۹۱۰,۰۰۰