انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۴۹(%۱.۸۶) +۰.۹۱۴۸۴۹
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۴۷(%۱.۷۴) +۰.۸۱۴۶۴۷
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۴۷(%-۱.۰۴) -۰.۴۹۴۷۴۷
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۰۰۴(%۰) ۰۹,۰۰۴۹,۰۰۴