انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۴


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۵۸(%۲.۷۸) +۱.۶۱۵۶۵۸
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۲(%۲.۳۹) +۱.۲۴۵۱۵۲
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۵۶(%۱.۴) +۰.۷۸۵۵۵۶
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۲.۳۲) +۰.۰۷۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۱۱۳(%۱.۷۴) +۱۵۹۸,۹۵۴۹,۱۱۳