نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۷


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۵,۵۸۹(%۰.۱۴) +۵۰۳۵,۵۳۹۳۵,۵۸۹
نرخ يورو آزاد۵۰,۴۳۰(%-۰.۱) -۵۰۵۰,۴۳۰۵۰,۴۸۰
دلار کانادا۳۳,۸۳۰(%۰) ۰۳۳,۸۳۰۳۳,۸۳۰
پوند۵۸,۱۱۰(%۰.۱۷) +۱۰۰۵۸,۰۱۰۵۸,۱۱۰
يورو بانکی۴۱,۸۳۲(%۰.۰۱) +۶۴۱,۸۲۶۴۱,۸۳۲
دلار آزاد۴۲,۲۰۰(%۰) ۰۴۲,۲۰۰۴۲,۲۰۰
یکصد ين ژاپن۳۷۸(%-۱.۳۲) -۵۳۷۸۳۸۳
دينارعراق۳۴(%۰) ۰۳۴۳۴
ديناركويت۱۳۹,۱۰۰(%-۰.۰۷) -۱۰۰۱۳۹,۱۰۰۱۳۹,۲۰۰
رينگيت مالزي۱۰,۶۱۰(%۰) ۰۱۰,۶۱۰۱۰,۶۱۰
فرانك سوئيس۴۳,۵۱۰(%-۰.۰۷) -۳۰۴۳,۵۱۰۴۳,۵۴۰
دلاراستراليا۳۲,۸۱۰(%-۰.۱۲) -۴۰۳۲,۸۱۰۳۲,۸۵۰
كرون سوئد۵,۰۶۰(%۰) ۰۵,۰۶۰۵,۰۶۰
يوان چين۶,۵۵۰(%۰) ۰۶,۵۵۰۶,۵۵۰
درهم امارات۱۱,۶۷۰(%-۰.۰۹) -۱۰۱۱,۶۷۰۱۱,۶۸۰
روپيه هند۶۶۰(%۱.۵۲) +۱۰۶۵۰۶۶۰
ريال عربستان۱۱,۲۵۰(%۰.۱۸) +۲۰۱۱,۲۳۰۱۱,۲۵۰
دلارسنگاپور۳۱,۲۰۰(%۰) ۰۳۱,۲۰۰۳۱,۲۰۰
كرون دانمارك۶,۶۵۰(%۰.۱۵) +۱۰۶,۶۴۰۶,۶۵۰
روبل روسيه۷۱۰(%۰) ۰۷۱۰۷۱۰
افغاني۶۰۰(%۰) ۰۶۰۰۶۰۰