نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۳,۰۴۰(%۰.۱۱) +۳۷۳۳,۰۰۳۳۳,۰۴۰
نرخ يورو آزاد۴۵,۵۹۰(%۰.۳۷) +۱۷۰۴۵,۴۲۰۴۵,۵۹۰
دلار کانادا۳۱,۱۸۰(%۰.۶۷) +۲۱۰۳۰,۹۷۰۳۱,۱۸۰
پوند۴۹,۱۹۰(%-۰.۰۶) -۳۰۴۹,۱۹۰۴۹,۲۲۰
يورو بانکی۳۸,۸۷۲(%-۰.۲۳) -۸۸۳۸,۸۷۲۳۸,۹۶۰
دلار آزاد۳۸,۳۲۰(%۰.۰۵) +۲۰۳۸,۳۰۰۳۸,۳۲۰
یکصد ين ژاپن۳۵۰(%۰) ۰۳۵۰۳۵۰
دينارعراق۳,۰۱۰(%۰) ۰۳,۰۱۰۳,۰۱۰
ديناركويت۱۲۵,۸۵۰(%۰.۲۸) +۳۵۰۱۲۵,۵۰۰۱۲۵,۸۵۰
رينگيت مالزي۹,۲۲۰(%۰.۱۱) +۱۰۹,۲۱۰۹,۲۲۰
فرانك سوئيس۴۰,۴۸۰(%۰) ۰۴۰,۴۸۰۴۰,۴۸۰
دلاراستراليا۳۰,۳۴۰(%-۰.۲) -۶۰۳۰,۳۴۰۳۰,۴۰۰
كرون سوئد۴,۷۲۰(%-۰.۴۲) -۲۰۴,۷۲۰۴,۷۴۰
يوان چين۵,۹۱۰(%۰.۵۱) +۳۰۵,۸۸۰۵,۹۱۰
درهم امارات۱۰,۴۶۰(%۰.۱) +۱۰۱۰,۴۵۰۱۰,۴۶۰
روپيه هند۶۱۰(%۰) ۰۶۱۰۶۱۰
ريال عربستان۱۰,۲۵۰(%۰) ۰۱۰,۲۵۰۱۰,۲۵۰
دلارسنگاپور۲۸,۵۰۰(%۰) ۰۲۸,۵۰۰۲۸,۵۰۰
كرون دانمارك۶,۰۲۰(%۰) ۰۶,۰۲۰۶,۰۲۰
روبل روسيه۶۷۰(%۰) ۰۶۷۰۶۷۰
افغاني۵۷۰(%۰) ۰۵۷۰۵۷۰