نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۴


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۴,۳۲۱(%۰.۱۴) +۴۸۳۴,۳۲۱۳۴,۳۲۱
نرخ يورو آزاد۴۷,۷۸۰(%-۰.۳۶) -۱۷۰۴۷,۷۸۰۴۷,۷۸۰
دلار کانادا۳۲,۷۲۰(%-۰.۶۴) -۲۱۰۳۲,۷۲۰۳۲,۷۲۰
پوند۵۳,۴۷۰(%-۰.۱۱) -۶۰۵۳,۴۷۰۵۳,۴۷۰
يورو بانکی۴۰,۴۴۳(%۰.۳) +۱۲۱۴۰,۴۴۳۴۰,۴۴۳
دلار آزاد۴۰,۱۸۰(%-۰.۱۵) -۶۰۴۰,۱۸۰۴۰,۱۸۰
یکصد ين ژاپن۳۶۰(%۰) ۰۳۶۰۳۶۰
دينارعراق۳۲(%۰) ۰۳۲۳۲
ديناركويت۱۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۱۳۳,۰۰۰۱۳۳,۰۰۰
رينگيت مالزي۹,۸۵۰(%۰) ۰۹,۸۵۰۹,۸۵۰
فرانك سوئيس۴۱,۵۸۰(%-۰.۴۱) -۱۷۰۴۱,۵۸۰۴۱,۵۸۰
دلاراستراليا۳۲,۴۴۰(%-۰.۴۹) -۱۶۰۳۲,۴۴۰۳۲,۴۴۰
كرون سوئد۴,۹۲۰(%-۰.۲) -۱۰۴,۹۲۰۴,۹۲۰
يوان چين۶,۳۵۰(%-۰.۴۷) -۳۰۶,۳۵۰۶,۳۵۰
درهم امارات۱۱,۲۰۰(%-۰.۰۹) -۱۰۱۱,۲۰۰۱۱,۲۰۰
روپيه هند۶۵۰(%۰) ۰۶۵۰۶۵۰
ريال عربستان۱۰,۷۰۰(%۰) ۰۱۰,۷۰۰۱۰,۷۰۰
دلارسنگاپور۳۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
كرون دانمارك۶,۳۳۰(%۰) ۰۶,۳۳۰۶,۳۳۰
روبل روسيه۶۹۰(%۰) ۰۶۹۰۶۹۰
افغاني۵۸۰(%۰) ۰۵۸۰۵۸۰