نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۳


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۳,۶۹۹(%۰.۲۸) +۹۴۳۳,۶۰۵۳۳,۶۹۹
نرخ يورو آزاد۴۷,۱۳۰(%۰.۱۳) +۶۰۴۷,۰۷۰۴۷,۱۳۰
دلار کانادا۳۲,۳۸۰(%۰.۲۲) +۷۰۳۲,۳۱۰۳۲,۳۸۰
پوند۵۲,۷۱۰(%۰.۳) +۱۶۰۵۲,۵۵۰۵۲,۷۱۰
يورو بانکی۳۹,۹۵۷(%-۰.۵) -۱۹۹۳۹,۹۵۷۴۰,۱۵۶
دلار آزاد۳۹,۱۱۰(%۰.۴۹) +۱۹۰۳۸,۹۲۰۳۹,۱۱۰
یکصد ين ژاپن۳۵۰(%۰) ۰۳۵۰۳۵۰
دينارعراق۳,۲۰۰(%۵.۹۴) +۱۹۰۳,۰۱۰۳,۲۰۰
ديناركويت۱۲۸,۶۰۰(%۰) ۰۱۲۸,۶۰۰۱۲۸,۶۰۰
رينگيت مالزي۹,۵۸۰(%-۰.۳۱) -۳۰۹,۵۸۰۹,۶۱۰
فرانك سوئيس۴۱,۰۰۰(%۰.۲۲) +۹۰۴۰,۹۱۰۴۱,۰۰۰
دلاراستراليا۳۱,۵۴۰(%-۰.۲۵) -۸۰۳۱,۵۴۰۳۱,۶۲۰
كرون سوئد۴,۸۶۰(%-۰.۲۱) -۱۰۴,۸۶۰۴,۸۷۰
يوان چين۶,۲۰۰(%-۰.۴۸) -۳۰۶,۲۰۰۶,۲۳۰
درهم امارات۱۰,۷۸۰(%۰.۷۴) +۸۰۱۰,۷۰۰۱۰,۷۸۰
روپيه هند۶۴۰(%۰) ۰۶۴۰۶۴۰
ريال عربستان۱۰,۴۰۰(%۰) ۰۱۰,۴۰۰۱۰,۴۰۰
دلارسنگاپور۲۹,۳۰۰(%۰) ۰۲۹,۳۰۰۲۹,۳۰۰
كرون دانمارك۶,۲۰۰(%-۰.۴۸) -۳۰۶,۲۰۰۶,۲۳۰
روبل روسيه۶۹۰(%۰) ۰۶۹۰۶۹۰
افغاني۵۷۰(%۰) ۰۵۷۰۵۷۰