نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۷


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۲,۶۷۸(%۰.۰۲) +۸۳۲,۶۷۰۳۲,۶۷۸
نرخ يورو آزاد۴۴,۴۵۰(%۰.۳۶) +۱۶۰۴۴,۲۹۰۴۴,۴۵۰
دلار کانادا۳۱,۰۹۰(%۰.۴۲) +۱۳۰۳۰,۹۶۰۳۱,۰۹۰
پوند۴۹,۱۴۰(%۰.۲۲) +۱۱۰۴۹,۰۳۰۴۹,۱۴۰
يورو بانکی۳۸,۱۴۲(%۰.۱۵) +۵۶۳۸,۰۸۶۳۸,۱۴۲
دلار آزاد۳۷,۷۲۰(%-۰.۰۸) -۳۰۳۷,۷۲۰۳۷,۷۵۰
یکصد ين ژاپن۳۴۰(%۰) ۰۳۴۰۳۴۰
دينارعراق۳,۰۷۰(%۰) ۰۳,۰۷۰۳,۰۷۰
ديناركويت۱۲۳,۵۰۰(%۰) ۰۱۲۳,۵۰۰۱۲۳,۵۰۰
رينگيت مالزي۹,۱۱۰(%۰) ۰۹,۱۱۰۹,۱۱۰
فرانك سوئيس۴۰,۰۱۰(%۰) ۰۴۰,۰۱۰۴۰,۰۱۰
دلاراستراليا۲۹,۸۰۰(%۰.۰۷) +۲۰۲۹,۷۸۰۲۹,۸۰۰
كرون سوئد۴,۵۵۰(%۰.۲۲) +۱۰۴,۵۴۰۴,۵۵۰
يوان چين۵,۷۷۰(%۰) ۰۵,۷۷۰۵,۷۷۰
درهم امارات۱۰,۳۱۰(%-۹۰۱.۹۴) -۹۲۹۹۰۱۰,۳۱۰۱۰۳,۳۰۰
روپيه هند۵۹۰(%۰) ۰۵۹۰۵۹۰
ريال عربستان۱۰,۱۰۰(%۰) ۰۱۰,۱۰۰۱۰,۱۰۰
دلارسنگاپور۲۸,۰۰۰(%۰) ۰۲۸,۰۰۰۲۸,۰۰۰
كرون دانمارك۵,۸۶۰(%۰.۱۷) +۱۰۵,۸۵۰۵,۸۶۰
روبل روسيه۶۶۰(%۰) ۰۶۶۰۶۶۰
افغاني۵۷۰(%۰) ۰۵۷۰۵۷۰