بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۸


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۲۰۷(%-۰.۲۲) -۱۷۵.۶۷۹,۲۰۷۷۹,۲۰۷
آزاد شناور۸۷,۰۱۰(%-۰.۳۷) -۳۲۳.۳۸۷,۰۱۰۸۷,۰۱۰
بازاراول۵۶,۴۳۷(%-۰.۲۷) -۱۵۰.۴۵۶,۴۳۷۵۶,۴۳۷
بازار دوم۱۶۷,۳۵۵(%-۰.۱۴) -۲۲۹.۲۱۶۷,۳۵۵۱۶۷,۳۵۵
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۸۵۹,۹۵۵(%-۲۸.۳۲) -۵۲۶۶۶۴۱,۸۵۹,۹۵۵۱,۸۵۹,۹۵۵
جمع تعداد معاملات۴۳,۵۷۷(%-۲۰.۷۱) -۹۰۲۳۴۳,۵۷۷۴۳,۵۷۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۲۶,۶۰۷(%-۰.۲۲) -۷۴۳۴۳,۳۲۶,۶۰۷۳,۳۲۶,۶۰۷
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر