بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۶


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۷,۶۹۸(%۰.۱۳) +۹۹.۱۰۰
آزاد شناور۸۵,۱۳۹(%۰.۰۳) +۲۹.۲۰۰
بازاراول۵۵,۰۴۴(%-۰.۳۵) -۱۹۰.۹۰۰
بازار دوم۱۶۵,۹۵۹(%۱.۰۱) +۱۶۷۱.۲۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۶۰۷,۲۰۲(%-۱۰۴.۱۲) -۱۶۷۳۳۹۷۰۰
جمع تعداد معاملات۵۰,۱۷۲(%-۳۲.۰۳) -۱۶۰۷۱۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۵۷,۹۹۱(%۰.۰۹) +۳۰۷۲۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر