بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۱,۱۲۴(%-۰.۰۹) -۶۹.۶۰۰
آزاد شناور۸۸,۷۲۹(%۰.۰۴) +۳۳.۱۰۰
بازاراول۵۵,۹۹۲(%-۰.۳۵) -۱۹۳.۵۰۰
بازار دوم۱۸۱,۵۴۶(%۰.۳۷) +۶۷۰.۱۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۱۸۹,۶۱۳(%۱۶.۴۷) +۵۲۵۴۰۷۰۰
جمع تعداد معاملات۴۹,۳۸۸(%-۸.۱۸) -۴۰۳۹۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۱۱,۴۶۷(%-۱.۰۷) -۳۵۳۹۱۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر