آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۸


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۴۲۰(%۰) ۰۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۴۲۰(%۰) ۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۵۱(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۴۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۳۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۵۴,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%۰) ۰۰۰
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۳۸۵(%۰) ۰۰۰