آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۶


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۰۶۵(%۰.۲۴) +۵۲,۰۶۵۲,۰۶۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۰۶۵(%۰.۲۴) +۵۲,۰۶۵۲,۰۶۵
پلاتين(تن/دلار)۹۲۵(%-۰.۶۳) -۵.۸۹۲۵۹۲۵
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۲۸,۰۰۰(%-۰.۶۴) -۴۰۰۰۶۲۸,۰۰۰۶۲۸,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۵۲۰,۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۲۹,۰۰۰(%-۰.۹۳) -۴۰۰۰۴۲۹,۰۰۰۴۲۹,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰.۲۳) +۰.۰۴۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۰۷۰(%-۱.۴۵) -۳۰۲,۰۷۰۲,۰۷۰