نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۸


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳,۷۲۰(%-۸۹۹.۳۳) -۳۳۴۵۵۳,۷۲۰۳,۷۲۰
نرخ يورو آزاد۵۵,۱۱۰(%-۱.۶۳) -۹۰۰۵۵,۱۱۰۵۵,۱۱۰
دلار کانادا۳۷,۹۳۰(%-۰.۸۴) -۳۲۰۳۷,۹۳۰۳۷,۹۳۰
پوند۶۶,۹۰۰(%-۰.۶۴) -۴۳۰۶۶,۹۰۰۶۶,۹۰۰
يورو بانکی۴۵,۷۴۴(%-۰.۲۱) -۹۷۴۵,۷۴۴۴۵,۷۴۴
دلار آزاد۴۴,۸۰۰(%-۱.۱۸) -۵۳۰۴۴,۸۰۰۴۴,۸۰۰
یکصد ين ژاپن۴,۰۰۰(%۰) ۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰
دينارعراق۴۰(%۰) ۰۴۰۴۰
ديناركويت۱۵۴,۰۰۰(%-۰.۶۵) -۱۰۰۰۱۵۴,۰۰۰۱۵۴,۰۰۰
رينگيت مالزي۱۳,۲۲۰(%-۱.۵۹) -۲۱۰۱۳,۲۲۰۱۳,۲۲۰
فرانك سوئيس۵۰,۷۰۰(%۰.۳۹) +۲۰۰۵۰,۷۰۰۵۰,۷۰۰
دلاراستراليا۳۷,۹۵۰(%-۰.۶۶) -۲۵۰۳۷,۹۵۰۳۷,۹۵۰
كرون سوئد۵,۷۵۰(%-۰.۸۷) -۵۰۵,۷۵۰۵,۷۵۰
يوان چين۷,۵۷۰(%۰) ۰۷,۵۷۰۷,۵۷۰
درهم امارات۱۳,۰۵۰(%-۰.۱۵) -۲۰۱۳,۰۵۰۱۳,۰۵۰
روپيه هند۸۰۰(%۰) ۰۸۰۰۸۰۰
ريال عربستان۱۲,۶۳۰(%۰) ۰۱۲,۶۳۰۱۲,۶۳۰
دلارسنگاپور۳۸,۲۰۰(%-۰.۷۹) -۳۰۰۳۸,۲۰۰۳۸,۲۰۰
كرون دانمارك۷,۷۳۰(%-۰.۶۵) -۵۰۷,۷۳۰۷,۷۳۰
روبل روسيه۸۹۰(%۰) ۰۸۹۰۸۹۰
افغاني۶۸۰(%-۱.۴۷) -۱۰۶۸۰۶۸۰