نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۱


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۵,۲۳۸(%-۰.۰۱) -۲۳۵,۲۳۸۳۵,۲۴۰
نرخ يورو آزاد۴۸,۸۵۰(%۰.۵۱) +۲۵۰۴۸,۶۰۰۴۸,۸۵۰
دلار کانادا۳۳,۰۴۰(%۰.۷۳) +۲۴۰۳۲,۸۰۰۳۳,۰۴۰
پوند۵۵,۱۹۰(%۰.۰۷) +۴۰۵۵,۱۵۰۵۵,۱۹۰
يورو بانکی۴۱,۳۷۵(%۰.۰۳) +۱۱۴۱,۳۶۴۴۱,۳۷۵
دلار آزاد۴۱,۰۸۰(%۰.۳۹) +۱۶۰۴۰,۹۲۰۴۱,۰۸۰
یکصد ين ژاپن۳۶۹(%۰.۵۴) +۲۳۶۷۳۶۹
دينارعراق۳۳(%۰) ۰۳۳۳۳
ديناركويت۱۳۵,۵۰۰(%-۰.۱۱) -۱۵۰۱۳۵,۵۰۰۱۳۵,۶۵۰
رينگيت مالزي۱۰,۲۳۰(%۱.۰۸) +۱۱۰۱۰,۱۲۰۱۰,۲۳۰
فرانك سوئيس۴۲,۱۲۰(%۰.۲۸) +۱۲۰۴۲,۰۰۰۴۲,۱۲۰
دلاراستراليا۳۲,۰۰۰(%-۰.۰۳) -۱۰۳۲,۰۰۰۳۲,۰۱۰
كرون سوئد۴,۹۰۰(%۰.۲) +۱۰۴,۸۹۰۴,۹۰۰
يوان چين۶,۴۳۰(%۰.۱۶) +۱۰۶,۴۲۰۶,۴۳۰
درهم امارات۱۱,۳۱۰(%۰.۰۹) +۱۰۱۱,۳۰۰۱۱,۳۱۰
روپيه هند۶۵۰(%۰) ۰۶۵۰۶۵۰
ريال عربستان۱۰,۹۵۰(%۰) ۰۱۰,۹۵۰۱۰,۹۵۰
دلارسنگاپور۳۰,۳۰۰(%۰) ۰۳۰,۳۰۰۳۰,۳۰۰
كرون دانمارك۶,۴۹۰(%۰.۴۶) +۳۰۶,۴۶۰۶,۴۹۰
روبل روسيه۶۹۰(%۰) ۰۶۹۰۶۹۰
افغاني۵۸۰(%۰) ۰۵۸۰۵۸۰