اتومبيل + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۲


اتومبيل مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
پارس سال (نمايندگي/ تومان)۳۵,۳۲۷,۰۰۰(%۰) ۰۳۵,۳۲۷,۰۰۰۳۵,۳۲۷,۰۰۰
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان)۳۲,۶۶۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
206 تيپ2 ( بازار/ تومان)۳۲,۸۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان)۳۶,۸۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
206 تيپ 5 (بازار/ تومان)۳۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان)۴۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان)۳۹,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
405 ( نمايندگي/ تومان)۳,۰۸۶,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
405 ( بازار/ تومان)۳۰,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پارس سال(بازار/ تومان)۳۶,۳۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پرادو (بازار/ تومان)۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
کرولا (نمايندگي/ تومان)۹۱,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
کرولا (بازار/ تومان)۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
مزدا 3 (بازار/ تومان)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پرادو ( نمايندگي/ تومان)۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)۴۲,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)۲۹,۵۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سمند ال ايکس (بازار/ تومان)۳۲,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۲۴,۱۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تيبا (بازار/ تومان)۲۵,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان)۳۷,۴۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
ياريس هاچ‌بک ( نمايندگي/ تومان)۴۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)۲۲,۴۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۵,۰۶۴,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
ياريس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سوناتا (نمایندگی/تومان)۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
آزرا (بازار/تومان)۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
آزرا (نمایندگی/تومان)۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (بازار/تومان)۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سوناتا (بازار/تومان)۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (نمایندگی/تومان)۷۴,۴۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۸,۲۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)۱۵,۱۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)۱۹,۳۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)۲۰,۶۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
رانا (بازار/تومان)۳۴,۵۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
رانا(نمایندگی/ تومان)۳۳,۶۸۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰