انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۰


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۵۸(%-۰.۴۱) -۰.۲۴۵۸۵۸
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۲(%-۰.۷۵) -۰.۳۹۵۲۵۲
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۵۶(%-۰.۵۶) -۰.۳۱۵۶۵۶
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%-۰.۳۴) -۰.۰۱۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۱۱۳(%۰) ۰۹,۱۱۳۹,۱۱۳