انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۳


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۵(%۳.۳۳) +۲.۱۸۶۳۶۵
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۸(%۲.۲۶) +۱.۳۲۵۷۵۸
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۱(%۰.۴۹) +۰.۳۶۱۶۱
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰.۳۵) +۰.۰۱۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۲۰(%۰) ۰۱۲,۸۲۰۱۲,۸۲۰