انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۸


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۷۹(%۰) ۰۷۹۷۹
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۷۱(%۰) ۰۷۱۷۱
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۷۷(%۰) ۰۷۷۷۷
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۵۰(%۰) ۰۱۲,۸۵۰۱۲,۸۵۰