ميوه ها و سبزيجات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۷


ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
خربزه انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۰۰۰۱۸,۰۰۰
انار(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار)۲۴,۰۰۰(%۰) ۰۲۴,۰۰۰۲۴,۰۰۰
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹,۸۰۰(%۰) ۰۹,۸۰۰۹,۸۰۰
گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۲,۰۰۰(%۰) ۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰
خیار گلخانه ممتاز(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۶,۰۰۰(%۰) ۰۱۶,۰۰۰۱۶,۰۰۰
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۱,۵۰۰(%۰) ۰۱۱,۵۰۰۱۱,۵۰۰
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۹,۰۰۰(%۰) ۰۵۹,۰۰۰۵۹,۰۰۰
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۱,۰۰۰(%۰) ۰۵۱,۰۰۰۵۱,۰۰۰
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۶,۵۰۰(%۰) ۰۳۶,۵۰۰۳۶,۵۰۰
هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۱,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۰۰۰۱۱,۰۰۰
لیمو ترش سنگی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۵,۰۰۰(%۰) ۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰
سیب زرد لبنان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
نارنگی (كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار)۲۱,۰۰۰(%۰) ۰۲۱,۰۰۰۲۱,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر