نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۰


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۴۳(%۰.۴۵) +۶۱,۳۳۷۱,۳۴۳
مثقال طلا در بازار تهران۶,۰۷۵,۰۰۰(%-۰.۲) -۱۲۰۰۰۶,۰۷۵,۰۰۰۶,۰۸۷,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۰۲,۵۰۰(%-۰.۲) -۲۷۸۰۱,۴۰۲,۵۰۰۱,۴۰۵,۲۸۰
طرح جدید۱۴,۵۲۰,۰۰۰(%-۰.۵۵) -۸۰۰۰۰۱۴,۵۲۰,۰۰۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۸۹۰,۰۰۰(%-۰.۶۷) -۱۰۰۰۰۰۱۴,۸۹۰,۰۰۰۱۴,۹۹۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۲۳۰,۰۰۰(%-۰.۴۱) -۳۰۰۰۰۷,۲۳۰,۰۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۱۸۰,۰۰۰(%-۰.۲۴) -۱۰۰۰۰۴,۱۸۰,۰۰۰۴,۱۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۸۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۸۱۰,۰۰۰۲,۸۱۰,۰۰۰