نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۳۸(%۰.۳۷) +۵۱,۳۳۸۱,۳۳۸
مثقال طلا در بازار تهران۶,۱۰۸,۰۰۰(%۰.۷۹) +۴۸۰۰۰۶,۱۰۸,۰۰۰۶,۱۰۸,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۱۰,۱۲۰(%۰.۷۹) +۱۱۰۸۰۱,۴۱۰,۱۲۰۱,۴۱۰,۱۲۰
طرح جدید۱۴,۵۶۰,۰۰۰(%۰.۲۱) +۳۰۰۰۰۱۴,۵۶۰,۰۰۰۱۴,۵۶۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۵,۰۸۰,۰۰۰(%۰.۹۶) +۱۴۵۰۰۰۱۵,۰۸۰,۰۰۰۱۵,۰۸۰,۰۰۰
نیم سکه۷,۲۷۰,۰۰۰(%۰.۲۸) +۲۰۰۰۰۷,۲۷۰,۰۰۰۷,۲۷۰,۰۰۰
ربع سکه۴,۲۱۰,۰۰۰(%۱.۱۹) +۵۰۰۰۰۴,۲۱۰,۰۰۰۴,۲۱۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۸۳۰,۰۰۰(%۰.۷۱) +۲۰۰۰۰۲,۸۳۰,۰۰۰۲,۸۳۰,۰۰۰