نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۵


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۳۴۷(%۰) ۰۱,۳۴۷۱,۳۴۷
مثقال طلا در بازار تهران۶,۲۰۹,۰۰۰(%۱.۱۱) +۶۹۰۰۰۶,۱۴۰,۰۰۰۶,۲۰۹,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۴۳۳,۶۷۰(%۰.۹۷) +۱۳۸۵۰۱,۴۱۹,۸۲۰۱,۴۳۳,۶۷۰
طرح جدید۱۴,۷۰۰,۰۰۰(%۰.۰۳) +۵۰۰۰۱۴,۶۹۵,۰۰۰۱۴,۷۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۴,۹۰۰,۰۰۰(%-۰.۴۹) -۷۲۵۰۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰۱۴,۹۷۲,۵۰۰
نیم سکه۷,۳۶۰,۰۰۰(%-۱.۱۵) -۸۵۰۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰۷,۴۴۵,۰۰۰
ربع سکه۴,۴۴۰,۰۰۰(%۰.۱۱) +۵۰۰۰۴,۴۳۵,۰۰۰۴,۴۴۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۹۵۰,۰۰۰(%-۱.۵۳) -۴۵۰۰۰۲,۹۵۰,۰۰۰۲,۹۹۵,۰۰۰