آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۱


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۴۲۰(%۰) ۰۲,۴۲۰۲,۴۲۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۴۲۰(%۰) ۰۲,۴۲۰۲,۴۲۰
پلاتين(تن/دلار)۹۵۱(%-۲.۰۷) -۱۹.۷۹۵۱۹۵۱
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۴۸,۰۰۰(%۰) ۰۶۴۸,۰۰۰۶۴۸,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۳۸,۰۰۰(%۰) ۰۵۳۸,۰۰۰۵۳۸,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۵۴,۰۰۰(%۰) ۰۴۵۴,۰۰۰۴۵۴,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%-۱.۷۱) -۰.۲۸۱۶۱۶
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۳۸۵(%۰) ۰۲,۳۸۵۲,۳۸۵