آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۲۹۰(%۱.۷۵) +۴۰۲,۲۵۰۲,۲۹۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۲۹۰(%۲.۶۲) +۶۰۲,۲۳۰۲,۲۹۰
پلاتين(تن/دلار)۱,۰۱۹(%۰.۱۸) +۱.۸۱,۰۱۷۱,۰۱۹
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۲۶,۰۰۰(%۰) ۰۶۲۶,۰۰۰۶۲۶,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۲۱,۰۰۰(%۰) ۰۵۲۱,۰۰۰۵۲۱,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۴۳,۰۰۰(%۰.۳۴) +۱۵۰۰۴۴۱,۵۰۰۴۴۳,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%-۰.۱۲) -۰.۰۲۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۷۵(%۱.۳۸) +۳۰۲,۱۴۵۲,۱۷۵