بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۵


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۸,۲۰۲(%۰.۲۲) +۱۹۶.۴۰۰
آزاد شناور۹۴,۹۸۱(%۰.۲) +۱۹۱.۹۰۰
بازاراول۶۱,۷۹۵(%۰.۳۷) +۲۲۹.۷۰۰
بازار دوم۱۹۲,۳۶۰(%-۰.۰۳) -۵۸.۵۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۱۷۴,۳۲۱(%-۲۳.۱) -۲۷۱۳۰۶۰۰
جمع تعداد معاملات۴۴,۰۶۰(%-۱۰.۳۹) -۴۵۷۸۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۵۱۹,۱۳۲(%۰.۱۲) +۴۲۱۶۰۰