نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۴


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۵۱(%-۰.۴۸) -۶۱,۲۵۱۱,۲۵۷
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۷۷,۵۰۰(%-۰.۰۱) -۵۰۰۴,۹۷۷,۵۰۰۴,۹۷۸,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۴۹,۲۵۰(%۰.۰۱) +۱۲۰۱,۱۴۹,۱۳۰۱,۱۴۹,۲۵۰
طرح جدید۱۱,۶۹۰,۰۰۰(%۰.۱۷) +۲۰۰۰۰۱۱,۶۷۰,۰۰۰۱۱,۶۹۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۰۳۱,۰۰۰(%۰.۳۷) +۴۵۰۰۰۱۱,۹۸۶,۰۰۰۱۲,۰۳۱,۰۰۰
نیم سکه۶,۱۸۵,۰۰۰(%۰) ۰۶,۱۸۵,۰۰۰۶,۱۸۵,۰۰۰
ربع سکه۳,۵۹۵,۰۰۰(%-۰.۲۸) -۱۰۰۰۰۳,۵۹۵,۰۰۰۳,۶۰۵,۰۰۰
سکه گرمی۲,۴۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۴۴۰,۰۰۰۲,۴۴۰,۰۰۰