ميوه ها و سبزيجات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۸


ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
طالبی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۰۰۰۱۸,۰۰۰
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۵,۵۰۰(%۰) ۰۱۵,۵۰۰۱۵,۵۰۰
سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۹,۸۰۰(%۰) ۰۱۹,۸۰۰۱۹,۸۰۰
خیار گلخانه ممتاز(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۵,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۷۲,۰۰۰۷۲,۰۰۰
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۶,۰۰۰(%۰) ۰۴۶,۰۰۰۴۶,۰۰۰
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۸,۰۰۰(%۰) ۰۹۸,۰۰۰۹۸,۰۰۰
توت فرنگی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۶۳,۰۰۰(%۰) ۰۶۳,۰۰۰۶۳,۰۰۰
گوجه سبز ( كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۸,۰۰۰(%۰) ۰۲۸,۰۰۰۲۸,۰۰۰
گیلاس قرمز (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۰,۰۰۰(%۰) ۰۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰
زردآلو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۳,۰۰۰(%۰) ۰۵۳,۰۰۰۵۳,۰۰۰
پرتقال وارداتی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۷,۰۰۰(%۰) ۰۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر