ميوه ها و سبزيجات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۹


ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
سیب زرد لبنان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۱,۰۰۰(%۰) ۰۳۱,۰۰۰۳۱,۰۰۰
كيوي(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار)۲۵,۰۰۰(%۰) ۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
پرتقال تامسون شمال(كيلويي/ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار)۱۵,۰۰۰(%۰) ۰۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹,۰۰۰(%۰) ۰۹,۰۰۰۹,۰۰۰
گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۸,۰۰۰(%۰) ۰۱۸,۰۰۰۱۸,۰۰۰
خیار گلخانه ممتاز(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۲۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۴,۵۰۰(%۰) ۰۱۴,۵۰۰۱۴,۵۰۰
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۹,۰۰۰(%۰) ۰۵۹,۰۰۰۵۹,۰۰۰
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۱,۰۰۰(%۰) ۰۵۱,۰۰۰۵۱,۰۰۰
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۱,۰۰۰(%۰) ۰۴۱,۰۰۰۴۱,۰۰۰
هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۶,۸۰۰(%۰) ۰۱۶,۸۰۰۱۶,۸۰۰
لیمو ترش انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۶۶,۰۰۰(%۰) ۰۶۶,۰۰۰۶۶,۰۰۰
طالبی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۹,۰۰۰(%۰) ۰۲۹,۰۰۰۲۹,۰۰۰
توت فرنگی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۳,۰۰۰(%۰) ۰۷۳,۰۰۰۷۳,۰۰۰
چاغاله بادام ( كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر