انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۰


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۹(%-۱.۵۸) -۱.۰۹۶۹۶۹
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۴(%-۱.۵۷) -۱۶۴۶۴
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۸(%۰) ۰۶۸۶۸
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰.۶۴) +۰.۰۲۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۲,۸۵۰(%۰) ۰۱۲,۸۵۰۱۲,۸۵۰