نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۴


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۶,۶۷۰(%۰.۱) +۳۵۳۶,۶۳۵۳۶,۶۷۰
نرخ يورو آزاد۵۷,۳۵۰(%-۱.۷۴) -۱۰۰۰۵۷,۳۵۰۵۸,۳۵۰
دلار کانادا۳۶,۹۸۰(%-۰.۹۷) -۳۶۰۳۶,۹۸۰۳۷,۳۴۰
پوند۶۴,۶۰۰(%۱.۵) +۹۷۰۶۳,۶۳۰۶۴,۶۰۰
يورو بانکی۴۴,۹۷۳(%۰.۴۷) +۲۱۲۴۴,۷۶۱۴۴,۹۷۳
دلار آزاد۴۵,۷۴۰(%-۲.۱۴) -۹۸۰۴۵,۷۴۰۴۶,۷۲۰
یکصد ين ژاپن۴,۰۰۰(%۰) ۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰
دينارعراق۳۳(%۰) ۰۳۳۳۳
ديناركويت۱۴۸,۴۵۰(%۰.۳) +۴۵۰۱۴۸,۰۰۰۱۴۸,۴۵۰
رينگيت مالزي۱۲,۲۷۰(%-۱.۳) -۱۶۰۱۲,۲۷۰۱۲,۴۳۰
فرانك سوئيس۴۹,۲۳۰(%۰.۴۷) +۲۳۰۴۹,۰۰۰۴۹,۲۳۰
دلاراستراليا۳۶,۲۵۰(%-۰.۰۸) -۳۰۳۶,۲۵۰۳۶,۲۸۰
كرون سوئد۵,۶۲۰(%۰.۳۶) +۲۰۵,۶۰۰۵,۶۲۰
يوان چين۷,۵۴۰(%۰.۹۳) +۷۰۷,۴۷۰۷,۵۴۰
درهم امارات۱۲,۵۷۰(%-۰.۲۴) -۳۰۱۲,۵۷۰۱۲,۶۰۰
روپيه هند۸۱۰(%۱.۲۳) +۱۰۸۰۰۸۱۰
ريال عربستان۱۲,۰۰۰(%۰) ۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰
دلارسنگاپور۳۵,۵۰۰(%۰) ۰۳۵,۵۰۰۳۵,۵۰۰
كرون دانمارك۷,۶۳۰(%۱.۰۵) +۸۰۷,۵۵۰۷,۶۳۰
روبل روسيه۷۷۰(%۱.۳) +۱۰۷۶۰۷۷۰
افغاني۶۵۰(%۰) ۰۶۵۰۶۵۰