بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۳


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۲۱۸(%۰.۰۱) +۱۱.۴۷۹,۲۰۷۷۹,۲۱۸
آزاد شناور۸۶,۹۱۴(%-۰.۱۱) -۹۵.۹۸۶,۹۱۴۸۷,۰۱۰
بازاراول۵۶,۴۶۶(%۰.۰۵) +۲۹.۹۵۶,۴۳۷۵۶,۴۶۶
بازار دوم۱۶۷,۲۵۸(%-۰.۰۶) -۹۷.۵۱۶۷,۲۵۸۱۶۷,۳۵۵
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۸۳۶,۶۴۱(%-۱.۲۷) -۲۳۳۱۴۱,۸۳۶,۶۴۱۱,۸۵۹,۹۵۵
جمع تعداد معاملات۴۳,۶۱۱(%۰.۰۸) +۳۴۴۳,۵۷۷۴۳,۶۱۱
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۱۶,۷۹۰(%-۰.۳) -۹۸۱۷۳,۳۱۶,۷۹۰۳,۳۲۶,۶۰۷
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر