آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۵(%۰.۲۴) +۵۲,۱۱۵۲,۱۱۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۵(%۰.۲۴) +۵۲,۱۱۵۲,۱۱۵
پلاتين(تن/دلار)۸۷۸(%-۱.۱۲) -۹.۸۸۷۸۸۸۸
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۱۹,۰۰۰(%۰.۳۲) +۲۰۰۰۶۱۹,۰۰۰۶۱۹,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۱۵,۰۰۰(%۱.۳۶) +۷۰۰۰۵۱۵,۰۰۰۵۱۵,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۲۹,۰۰۰(%۰.۴۷) +۲۰۰۰۴۲۹,۰۰۰۴۲۹,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%-۰.۱۹) -۰.۰۳۱۶۱۶
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۰۹۵(%۰) ۰۲,۰۹۵۲,۰۹۵