آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۲۷۰(%۰.۴۴) +۱۰۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۲۶۰(%۰.۴۴) +۱۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۹۹(%-۰.۳۶) -۳.۶۹۹۹۱,۰۰۳
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۲۹,۰۰۰(%-۰.۳۲) -۲۰۰۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۱۹,۰۰۰(%۰.۵۸) +۳۰۰۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۳۹,۰۰۰(%۰.۶۸) +۳۰۰۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%-۰.۶۴) -۰.۱۱۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۷۰(%۰) ۰۰۰