آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۹


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۵(%۰) ۰۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۵(%۰) ۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۳۸(%۰.۸) +۷.۵۹۳۸۹۳۸
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۱۷,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰) ۰۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۱۰(%۰) ۰۰۰