آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۱,۵۸۰(%۰) ۰۱,۵۸۰۱,۵۸۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۱,۵۷۰(%۰) ۰۱,۵۷۰۱,۵۷۰
پلاتين(تن/دلار)۹۶۲(%۰) ۰۹۶۲۹۶۲
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۴۳۶,۰۰۰(%۰.۶۹) +۳۰۰۰۴۳۶,۰۰۰۴۳۶,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۳۶۳,۰۰۰(%۰) ۰۳۶۳,۰۰۰۳۶۳,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۲۹۷,۰۰۰(%-۰.۳۴) -۱۰۰۰۲۹۷,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰) ۰۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۵۲۵(%۰.۳۳) +۵۱,۵۲۵۱,۵۲۵
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر