آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۰


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۸۰۰(%۰.۷۱) +۲۰۲,۸۰۰۲,۸۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۸۰۰(%۰.۷۱) +۲۰۲,۸۰۰۲,۸۰۰
پلاتين(تن/دلار)۸۸۷(%۰) ۰۸۸۷۸۸۷
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۷۰۱,۰۰۰(%-۰.۸۶) -۶۰۰۰۷۰۱,۰۰۰۷۰۱,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۸۱,۰۰۰(%۰) ۰۵۸۱,۰۰۰۵۸۱,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۸۸,۰۰۰(%۰) ۰۴۸۸,۰۰۰۴۸۸,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%۰) ۰۱۶۱۶
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۷۱۵(%۰.۳۷) +۱۰۲,۷۱۵۲,۷۱۵