ميوه ها و سبزيجات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۱


ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انگور - سایر انواع (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۷,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۱,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۴,۷۰۰(%۰) ۰۰۰
سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۷,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
خیار گلخانه ممتاز(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
بادمجان(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ريال-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
قارچ دکمه ای فله(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۶,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
موز خوشه ای(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۲۷,۸۰۰(%۰) ۰۰۰
هندوانه(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
طالبی توزرد (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
خربزه انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
گیلاس قرمز (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۶۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
توت فرنگی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۶۷,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
سيب گلاب (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۵۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
زردآلو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۱,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
پرتقال وارداتی (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۰۰